English


BİYOFİZİK ANA BİLİM DALI

Genel tanımı ile biyofizik, fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, araştırmaların molekülsel düzeye kaymasına yol açmıştır. Molekülsel biyofizik; biyolojik moleküllerin yaşamsal süreç ve işlevlerini molekül düzeyinde incelemektedir. Anabilim Dalımız temel yapılanmasını molekülsel biyofizik alanında yapmıştır. Biyofizik Anabilim 1999-2000 Eğitim Öğretim yılı içerisinde kurularak gerek Tıp Fakültesi ve gerekse de Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitimine başlamıştır. Biyofizik Anabilim Dalı tarafından 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında doktora programı açılmıştır. Halen yüksek lisans programı sürdürülmektedir. Öğretim üyesi azlığı nedeni ile doktora programına öğrenci alınamamaktadır. Evrensel bilim insanı adayı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip biyofizik uzmanı ve gerek üniversite ve gerekse de sanayide çalışabilecek araştırma elemanı yetiştirmek,temel hedeftir. Öğrencilerin eğitim süreçleri içersinde, sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda bilgili, biyolojik/fizyolojik sistemlerdeki normal işlev ve bozuklukların tıbbi tanısı için uygulanan biyofiziksel yaklaşımlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları istenmektedir.