Prof. Dr.
Z. Melek KÜÇÜKATAY

Google Akademik
Yöksis
Orcid


English

 Eğitim


 • 1996
  Lisans
  Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi

 • 2003
  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
  Akdeniz Üniversitesi / Fizyoloji Anabilim Dalı

 Akademik Unvanlar


 • 1997 - 2003
  Araştırma Görevlisi
  Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

 • 2000 - 2001
  Araştırma Görevlisi
  KECK School of Medicine, University of Southern California,
  Physiology and Biophysics Department Los Angeles, California

 • 2003
  Doktor Araştırma Görevlisi
  Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

 • 2004
  Öğretim Görevlisi
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 • 2004 - 2006
  Yardımcı Doçent
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 • 2006 - 2012
  Doçent
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor
  Profesör
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


 • 1998 - Devam Ediyor
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

 • 1999 - Devam Ediyor
  International Society for Clinical Hemorheology

 • 2003 - Devam Ediyor
  The American Physiological Society

 • 2004 - Devam Ediyor
  Türk Tabipleri Birliği

 Ödüller


 • 2000
  NATO-A2 Yurtdışı Araştırma Bursu

 • 2005
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği “Anjiotensin dönüştürücü enzim I/D polimorfizmi ile hemoreolojik parametrelerin ilişkisi,” isimli posterle Poster Birincilik Ödülü

 • 2008
  2007 yılı Pamukkale Üniversitesi Akademik Başarı Belgesi

 • 2010
  Pamukkale Üniversitesi Üretkenlik Ödülü Fizyoloji Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Alanı “En Üretken Bölüm” Kategorisi 2008-2009 Birincilik Ödülü

 • 2015
  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri alanında Yıllık Atıf 2.lik Ödülü

  2015
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği “Subklinik hipotiroidili çocuklarda hemoreolojik parametrelerin araştırılması ve karotis intima-media kalınlığı ile ilişkisini incelenmesi” isimli posterle Poster İkincilik Ödülü (Emine Kılıç-Toprak Doktora Öğrencisi)

  2016
  Türk Toraks Derneği “Increased erythrocyte aggregation and oxidative stress in patients with idiopathic interstitial pneumonia” isimli posterle Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Poster Ödülü

  2017
  The American College of Cardiology highest-ranking abstract submitted from Turkey (Dr. Yalin Yaylali)

  2017
  The American College of Cardiology fourth highest-ranking abstract submitted from participating Middle East countries (Dr. Yalin Yaylali)

  2017
  The American College of Cardiology Best Poster Award (Dr. Yalin Yaylali)

  2018
  Poster 'I-131 ablation/metastasis treatment may lead protective effects on lymphocyte DNA by activating repair mechanisms in patients with differentiated thyroid cancer', the winner of the Saturday 15 September Early Career poster competition for the 'Metabolism & Endocrinology' Theme. Federation of European Physiological Societies, Europhysiology 2018, London, UK (Özgen Kılıç-Erkek Doktora Öğrencisi)

  2018
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği “Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz ve Egzersizi Bırakma (Detraining) Süreçlerinin Böbrek Arilesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Olan Etkileri” isimli posterle Poster İkincilik Ödülü (Egem Burcu Tuzcu Uzmanlık Öğrencisi)

  2019
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği “Farelerde yüzme egzersizine cevaben zamana bağlı ortaya çıkan kas hasar ve rejenerasyonu ile süreçte görev alan yolakların belirlenmesi” isimli bildiriyle Sözel sunum Birincilik Ödülü (Özgen Kılıç-Erkek Doktora tez öğrencisi)

 İlgi Alanları


 • Egzersiz, hemodinami, hemoreoloji, metabolizma

 İletişim


 • Mail
  mbor[at]pau.edu.tr

 • Telefon
  0 (258) 296 1602

 • Adres
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı