Doç. Dr.
Muhammet ARSLAN

Google Akademik
Yöksis
Orcid


English

 Eğitim


 • 1998 - 2004
  Lisans
  Tıp Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • __
  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
  İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı

 Akademik Unvanlar


 • 2017
  Doktor Öğretim Üyesi
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 • 2019
  Doçent
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


 • Turkish Society of Interventional Radiology
  CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)
  Turkish Society of Radiology
  Turkish Society of Neuroradiology
  European Society of Radiology

 Ödüller


 İlgi Alanları


 • Transarteriyel kemoembolizasyon
  Transarteriyel radyoembolizasyon (itriyum-90)
  Port kateteri, Tünelli Kateterler
  Üriner Sistem Girişimleri (Nefrostomi, Kist Drenajı ve ablasyonu, Prostat Arter Embolizasyonu
  Double J kateter
  Biyopsi (vücudun hemen her yerinden biyopsi çeşitleri)
  Kadınlarda benign uterin fibroidler (Myom embolizasyonu)
  Safra sistemi tıkanıklıkları
  Karaciğer, böbrek, akciğerin primer ve metastatik tümörlerinin radyofrekans ablasyonu (RFA) ve mikrodalga ablasyonu (MWA)
  Bacak ve kolların toplardamar ve atardamar hastalıkları, Balon anjiyoplasti ve stent yerleştirme işlemleri
  Hemodiyaliz fistül darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi
  Varislerin endovenöz tedavileri (termal ablasyonlar ve skleroterapi)
  Endovasküler İnme Tedavisi, Karotis Stentleme

 İletişim


 • Mail
  muhammetarslan[at]pau.edu.tr

 • Telefon
  0 (258) 296 5317

 • Adres
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı