Dr. Öğr. Üyesi
Türkan TÜZÜN

Google Akademik
Yöksis
Orcid


English

 Eğitim


 • 2001 - 2003
  Lisans
  Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2003 - 2007
  Lisans
  Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi

 • 2009 - 2014
  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
  Pamukkale Üniversitesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 Akademik Unvanlar


 • 2009
  Araştırma Görevlisi
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
  Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (EKMUD)
  Viral hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
  Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER)
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)
  Febril Nötropeni Derneği (FEN)

 Ödüller


 İlgi Alanları


 İletişim


 • Mail
  ttuzun[at]pau.edu.tr

 • Telefon
  0 (258) 296 __

 • Adres
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı