Dr. Öğr. Üyesi
Halil Serdar ASLAN

Google Akademik
Yöksis
Orcid


English

 Eğitim


 • __
  Lisans
  Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • __
  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Radyoloji Anabilim Dalı

 Akademik Unvanlar


 • __ - __
  Doktor Öğretim Üyesi
  Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


 • Turkish Society of Interventional Radiology
  CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

 Ödüller


 İlgi Alanları


  Transarteriyel kemoembolizasyon
  Transarteriyel radyoembolizasyon (itriyum-90)
  Port kateteri, Tünelli Kateterler
  Üriner Sistem Girişimleri (Nefrostomi, Kist Drenajı ve ablasyonu, Prostat Arter Embolizasyonu
  Double J kateter
  Biyopsi (vücudun hemen her yerinden biyopsi çeşitleri)
  Kadınlarda benign uterin fibroidler (Myom embolizasyonu)
  Safra sistemi tıkanıklıkları
  Karaciğer, böbrek, akciğerin primer ve metastatik tümörlerinin radyofrekans ablasyonu (RFA) ve mikrodalga ablasyonu (MWA)
  Bacak ve kolların toplardamar ve atardamar hastalıkları, Balon anjiyoplasti ve stent yerleştirme işlemleri
  Hemodiyaliz fistül darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi
  Endovasküler İnme Tedavisi, Karotis Stentleme

 İletişim


 • Mail
  hsaslan[at]pau.edu.tr

 • Telefon
  0 (258) 296 __

 • Adres
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı